Liên hệ với chúng tôi

Kể từ khi được thành lập năm 2011, SAIKO CO .,LTD luôn là một trong những công ty hàng đầu cung cấp hệ thống xử lý nước, từ nước phèn đến nước lợ, nước biển và máy lọc nước điện giải– máy tạo nước tốt. Công suất từ nhỏ cho hộ gia đình đến trên 1500 m3/ ngày. Phục vụ nước sinh hoạt, sản xuất công nông nghiệp hoặc tàu cá và hải đảo.

Xem bản đồ